Volem que siguis APP i
que estiguis content! :)

Aconsegueix 5 euros de regal per comprar productes propis de les nostres estacions d’esquí i participa en el sorteig d’un cap de setmana a Vall de Núria per a dues persones!

Així de fàcil:

Omple aquest formulari amb les teves dades.

En compliment de la normativa sobre protecció de dades personals, us informem que les vostres dades s’inclouran en una base de dades el responsable de la qual és FGC. FGC tractarà la informació amb la finalitat d’elaborar informes interns sobre el grau de satisfacció dels nostres usuaris, i també per enviar-vos informació relacionada amb la promoció en la qual us heu inscrit. En qualsevol moment podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a FGC, carrer dels Vergós, 44, 08017 Barcelona, indicant la referència LOPD.

Rebràs el codi de descompte al teu correu electrònic.


Ensenya’ns la teva app i el codi de descompte a les nostres taquilles.

5 euros de regal per comprar a les nostres estacions d’esquí per una compra mínima de 25 euros.


Gaudeix del regal i participa en el sorteig.

Només per omplir el formulari amb les teves dades ja entres al sorteig d’un cap de setmana per a dues persones a Vall de Núria.


Diverteix-te trobant el nostre APPVISOR a les estacions de FGC!

Fotografia’t amb al nostre APPVISOR i veuràs la teva imatge penjada a les xarxes socials de FGC.

Gaudiràs de 5 euros de regal en cadascuna de les apps de la promoció!

Tens cap dubte?

Premis:

5 euros de regal per comprar qualsevol producte de les nostres estacions d’esquí (Vallter, La Molina, Port Ainé, Espot i Vall de Núria) per una compra mínima de 25euros.
Només per participar en la promoció ja entres en el sorteig d'un cap de setmana a Vall de Núria per a dues persones.


El sorteig tindrà lloc quan s’acabi la promoció i el guanyador en serà informat per correu electrònic. Estigues atent!

Apps de la promoció:

Bases de la promoció:

Per poder gaudir de la promoció has d’estar d’acord amb aquestes bases:

BASES DE PARTICIPACIÓ
PROMOCIÓ «Sigues App FGC»


1.- ORGANITZADOR DE LA PROMOCIÓ
FGC (en endavant, «l’organització»), amb domicili social al carrer dels Vergós, 44, de Barcelona, desenvoluparà una promoció denominada «Sigues App FGC» (en endavant, «la promoció»).

2.- ÀMBIT TERRITORIAL I TEMPORAL DEL CONCURS
L’àmbit territorial d’aquesta promoció és el territori nacional. El període de participació de la promoció és des del 15 de febrer fins al final de temporada d’esquí 2015-2016.

3.- PERSONES LEGITIMADES
Podran participar en la promoció totes aquelles persones físiques majors d’edat (segons la legislació espanyola vigent) i que compleixin les normes d’inscripció. No hi podran participar els treballadors de la companyia organitzadora.

4.- PREMI
-Descompte de 5 euros en la compra de qualsevol producte propi de les nostres estacions d’esquí (Vallter 2000, La Molina, Port Ainé, Espot Esquí i Vall de Núria) per un valor mínim de 25 euros.
Aquest descompte no serà acumulable a altres ofertes o descomptes existents, ni es podrà bescanviar pel seu valor en metàl·lic.

-Tothom que participa en la promoció i que, per tant, ha portat a terme el pas 1 —indicat més endavant al punt «5. Funcionament de la promoció»—, entra en el sorteig d’un cap de setmana a Vall de Núria per a dues persones, que inclou: cremallera + allotjament + esmorzar i forfet.
El sorteig es farà al final de la promoció i se n’informarà el guanyador per correu electrònic.
El beneficiari del sorteig ha de gaudir del premi abans del 30/04/2016; en cas que no n’hagi gaudit abans d’aquesta data, quedarà sense efecte.
El premi no es canviarà per cap altra oferta.

5.- FUNCIONAMENT DE LA PROMOCIÓ
El mecanisme de la promoció es desenvoluparà d’acord amb els passos següents:

Pas 1: per disposar de la promoció, cal emplenar un formulari web a la pàgina d’aterratge (landing page) siguesapp.fgc.cat, que s’obrirà amb la descàrrega o l’actualització de qualsevol de les apps del Grup FGC, amb les dades personals següents: nom, cognoms, telèfon i adreça electrònica, declarant en la inscripció que ets major d’edat, que has llegit les bases de participació i que les acceptes. «En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals, us informem que les vostres dades de caràcter personal seran incorporades a un fitxer titularitat de FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA amb la finalitat d’elaborar informes interns sobre el grau de satisfacció dels nostres usuaris, i també per enviar-vos informació relacionada amb la promoció en la qual us heu inscrit. Els drets d´accés, rectificació, cancel·lació i oposició podran ser exercitats adreçant els vostres escrits a FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, ref. LOPD, c/ dels Vergós, 44, 08017 BARCELONA». El període per emplenar les dades és entre el 15/02/2016 i el 15/03/2016 (ambdós inclosos).

Pas 2: el participant rebrà un correu electrònic on se li donarà el codi de descompte i se li n’explicarà el bescanvi. La promoció consisteix en un descompte i en la participació en un sorteig.

Pas 3: per fer efectiu el descompte de la promoció, cal bescanviar el codi a les taquilles dels punts de venda de productes de les nostres estacions d’esquí (Vallter 2000, La Molina, Port Ainé, Espot Esquí i Vall de Núria).
Els elements que cal presentar a la taquilla són el codi de descompte i el DNI, i també cal mostrar una app del Grup FGC.

Pas 4: amb el codi de descompte rebut per correu electrònic, l’usuari rebrà un descompte de 5 euros per cada app del Grup FGC que mostri a la taquilla (amb els termes indicats en el punt «4. Premi»). Es pot disposar de sis descomptes, equivalents al nombre d’apps de què disposa FGC (FGC, Vallter 2000, La Molina, Port Ainé, Espot i Vall de Núria).
Els codis de descompte deixen de ser hàbils quan s’han presentat les sis apps diferents del Grup FGC per fer el bescanvi o quan s’acaba el període de participació de la promoció.


6.- RESERVES I LIMITACIONS 
Les dades han de ser facilitades pel participant de manera transparent i veraç. Qualsevol comunicació incorrecta, incompleta, defectuosa o falsa de dades personals donarà dret a l’organització d’aquesta promoció a desqualificar el participant i anul·lar el descompte i la participació en el sorteig.
L’organització queda exempta de qualsevol responsabilitat en el supòsit que hi hagi algun error en la captura o la transcripció de les dades facilitades pels participants que poguessin impedir-ne la identificació. L’organització pot sol·licitar al participant la seva identificació mitjançant el DNI, el NIE o el passaport, o qualsevol altra documentació vàlida per verificar-ne la identitat i la majoria d’edat.

7.- PROTECCIÓ DE DADES
Els participants accepten que totes les seves dades personals facilitades durant la promoció seran incloses en un fitxer o fitxers propietat de l’organització, amb les finalitats de: (I) realitzar el desenvolupament i la gestió del descompte i (II) per a qualsevol finalitat prevista en aquestes bases.
Els participants poden exercitar en qualsevol moment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició previstos per la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD). A aquest efecte, han d’adreçar una sol·licitud per escrit a FGC, ref. LOPD, c/ dels Vergós, 44, 08017 Barcelona, o bé a l’adreça electrònica lopd@fgc.cat.

8.- ACCEPTACIÓ I PUBLICACIÓ DE LES BASES
La participació en la promoció implica l’acceptació d’aquestes bases, així com l’acceptació expressa de les decisions interpretatives que l’organització pugui fer-ne.

9.- ALTRES ESPECIFICACIONS
FGC no es responsabilitza en cas que, durant el període de la promoció, es produís alguna interrupció o anomalia en el servei que afectés la dinàmica de la promoció, i es reserva el dret de modificar totalment o parcialment les bases i les condicions d’aquesta acció, i les dates i els descomptes que s’hi estipulen, així com d’interpretar les bases i les condicions del descompte promocional, i que siguin inapel·lables les decisions que prengui sobre aquest aspecte, així com sobre aspectes no previstos en aquestes bases. S’informarà el públic general de qualsevol modificació que es produeixi per causes alienes no imputables a FGC, sense que això doni lloc a cap reclamació o indemnització, i no se n’informarà individualment.
Participar en aquesta promoció comporta tenir un coneixement total de les regles aquí contingudes, acceptar-les i regir-se per elles en participar en la promoció. Cada participant s’obliga per aquestes regles, les quals tindran caràcter definitiu en tots els assumptes relacionats amb aquesta promoció. Qualsevol infracció d’aquestes regles o la conducta errònia o inapropiada dels participants (a la completa discreció de FGC) comportarà l’anul·lació del descompte del participant o de la seva participació en el sorteig.
Els participants són els únics responsables de qualsevol dany i perjudici que pugui derivar-se de qualsevol incompliment per la seva part d’aquestes bases, així com de la concessió del descompte i de l’ús que en facin, i mantindran l’organització indemne, renunciant, a més, a qualsevol reclamació contra l’organització per qualsevol dany o perjudici que es derivin de qualsevol incompliment d’aquestes bases.

Aquesta acció promocional es regeix pel dret espanyol. FGC i els participants en la promoció, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al criteri dels jutjats i els tribunals de Barcelona per a qualsevol controvèrsia que pugui derivar-se de la promoció.

Avís legal